Kontaktperson

Hållbarhetsveckan i Satakunta koordineras av:

SataKylät 
Byaombud Hanna Ruohola
hanna.ruohola@satakylat.fi
044 357 6181

Hållbarhetsveckan –
landsbygden som vägvisare

Specialsakkunnig
Nora Backlund
+358 (0)44 079 7079
nora.backlund@slf.fi

Media

Back to top of page